Karmila Love Story

| | |

May isang araw noong 3rd year High School ako, taong 2004 ‘yun. Kapapasok ko pa lang sa tulugan ko, galing ako ng school at magbibihis na ako ng pamabahay. Nang ilapag ko ang school bag ko sa maliit na mesa sa tabi ng aking katre, natigilan ako. May cellphone. May cellphone sa ibabaw ng mesa.

  Nokia 3310 at mukhang bago. Agad ko itong hinawakan sabay labas ng silid ko upang magtanong kay Mama o kay Papa. Pero agad kong nabungaran si Papa sa pinto ng kusina, nakangiti.

   “Nagustuhan mo ba anak?” tanong niya. Sandali pa akong natigilan dahil parang hindi ako makapaniwalang akin pala ang CP na ‘yun. Matagal ko na kasing gustong magkaroon ng cellphone dahil iyon ang isang bagay na kinaiinggitan ko sa mga kaibigan at ka-klase ko.